09.09.2015 - 00:00
0€
Takinkääntöpäivä

Keväällä Eduskunnan hallitus käänsi takkinsa, nyt on aika kääntää takki oikein päin. Ei leikata suomalaisesta koulutuksesta! #takinkääntöpäivä #koulutuslupausHallitus kokoontuu 9.9. budjettiriiheen päättämään ensi vuoden talousarvion sisällöstä. Tehdään tästä päivästä kansallinen takinkääntöpäivä. Opiskelijat ja yliopistoväki ympäri Suomen ovat pettyneitä siihen, että koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan, vaikka ennen vaaleja luvattiin toisin.Lähteekö Suomi nousuun leikkaamalla tulevaisuuden osaamisesta ja uusista innovaatioista? Ymmärrämme valtiontalouden sopeutustarpeen, mutta koulutuksesta ja tieteestä leikkaaminen syö kasvun eväät. Investointi koulutuksen kärkihankkeisiin on hyvä asia, mutta kannustamme hallitusta harkitsemaan säästöpäätöksiä uudestaan, jotta Suomi saadaan kasvun uralle.

Tule mukaan kansalliseen takinkääntöpäivään: käännä takkisi ja ota itsestäsi kuva tai video hashtagilla #takinkääntöpäivä.

Lisäksi Turun ja Tampereen yliopistojen kampuksilla järjestetään keskiviikkona 9.9. yhteinen takinkääntö klo 12. 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoa Tamyn tapahtumasta: http://www.tamy.fi/

Yhdessä voimme näyttää hallitukselle, että kurssin voi vielä kääntää. Tule mukaan osoittamaan tukesi suomalaiselle korkeakoulutukselle ja korkeaan osaamiseen perustuvalle tulevaisuudelle.

Kampanjan käynnistäjät:

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Åbo Akademis Studentkår
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

https://takinkaantopaiva.wordpress.com/ 

--------------------------------------------------------------
I våras vände regeringen kappan, nu är det dags att vända kappan rätt väg igen. Låt oss inte skära ner i den finska utbildningen!#kappvändardagen #utbildningslöfte

Regeringen samlas till budgetria den 9.9. och tar beslut om nästa års budget och dess innehåll. Låt oss göra detta till den nationella kappvändardagen. Studerande och universitetspersonal runtom i Finland är besvikna över nedskärningarna inom utbildning och forskning – i motsatts till de löften som uttalades före riksdagsvalet.

Kommer Finland att gå framåt genom att skära bort från framtidens kunnande och innovationer? Vi förstår behovet av att balansera statsekonomin, men att skära från utbildning och vetenskap tär på tillväxten. Investeringarna i spetssatsningar vad gäller utbildningen är en bra sak, men vi uppmuntrar regeringen att omvärdera inbesparingarna för att möjliggöra att Finland på nytt kommer in på ett spår av tillväxt.

Delta i den nationella kappvändardagen: vänd din kappa och ta en bild eller video försett med hashtaggen #kappvändardagen

Förutom detta arrangeras det en gemensam kappvändning på följande orter den 9.9. Tillsammans kan vi visa regeringen att man ännu kan byta kurs. Kom med och visa ditt stöd för den finländska högre utbildningen och en framtid vars rötter ligger i kunnande.

 

For English, click here: https://takinkaantopaiva.wordpress.com/2015/09/03/national-coat-turning-day/

Järjestäjä: 

Useita

Useita

Sijainti

Turku