14.03.2017 - 08:00
SportAppro Turku - Åbo

English below, svensk nedan
------------------------------------------------------------------------- 

SportAppro tulee taas!

CampusSport järjestää jälleen jo lähes perinteeksi muodostuneen SportAppron, jossa kerätään liikuntasuorituksista leimoja appropassiin. Eniten suorituksia keränneet palkitaan sykemittarein ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan aktiivisuusmittarit. Kaikki osallistujat saavat suoritusmääräänsä vastaavan hauskan haalarimerkin.

Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian, Humakin ja DIAKin opiskelijoille ja henkilökunnalle. 

Nettisivut http://www.utu.fi/sportappro.

MITÄ? SportAppro - liikunnan rastikierros
MILLOIN? Tiistaina 14.3. kello 8-22
MISSÄ? CampusSportin tiloissa 
HINTA? Maksuton
MITEN MUKAAN? Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/SportAppro_Turku_2297/fi
---------------------------------------------------------------------------

Det är dags för SportAppro!

CampusSport ordnar igen SportAppro där man samlar idrottsprestationer i olika sportgrenar. De som har samlat mest olika prestationer belönas med pulsmätare och mellan alla deltagare utlottas aktivitetsmätare. Alla deltagare får dessutom ett fint halarmärke som motsvarar mängden prestationer.

Evenemanget är gratis och öppet för studerande och personal vid Turku Universitet, Åbo Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humak och DIAK. 

Nättsidor www.utu.fi/sportappro

VAD? SportAppro Åbo – Motionens kontrollrunda
NÄR? Tisdagen den 14.3. kl. 8-22
VAR? I CampusSports utrymmen
PRIS? Gratis
HUR MED? Anmälningar tas emot här: https://www.lyyti.fi/reg/SportAppro_Turku_2297/se
---------------------------------------------------------------------------

It is time for SportAppro!

CampusSport is organizing SportAppro event, where participants collect sport markings in various sport events. The persons gathering most markings during the day will win sport watches and two activity monitors will be drawn with all the participants. In addition, all the participants will receive a overall badge.

The event is open and free of charge to all students and staff of University of Turku, Turku University of Applied Sciences, Åbo Akademi, Novia University of Applied Sciences, HUMAK and DIAK.

Web pages www.utu.fi/sportappro.

WHAT? SportAppro Turku - Sport tour
WHEN? Tuesday 14.3. 8-22
WHERE? CampusSport’s premises
HOW MUCH? Free of cost
HOW TO JOIN? You can join in here: https://www.lyyti.fi/reg/SportAppro_Turku_2297/en

Järjestäjä: 

CampusSport Turku - Åbo

CampusSport Turku - Åbo

Sijainti

CampusSport Turku
Kenelle: 
Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian, Humakin ja DIAKin opiskelijoille ja henkilökunnalle.