12.04.2017 - 13:00
Jäljitettävyysteknologiat ja niiden liiketoimintamahdollisuudet

Jäljitettävyysteknologiat ja niiden liiketoimintamahdollisuudet

Opiskelijalle: Opintopisteitä ja kokemusta! Osallistu ÍoT- ja digitalisaatiotilaisuuksiin yritysten kanssa ja löydä harjoittelupaikkoja, tutkielma-aiheita ja yritysyhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen kanssa! Lisätietoja: Antti Tuomisto, antti.tuomisto@utu.fi, Korkeakoulukumppani.fi

Jäljitettävyyttä voidaan parantaa erilaisilla teknologioilla, ja siitä on hyötyä monessa eri tarkoituksessa. Jäljitettävyyden avulla voidaan esimerkiksi varmistaa tuotteen aitous ja erottaa se kopioista, seurata tuotteen huoltoja ja komponenttien elinkaarta tai kerätä paikkatietoa ja seurata inventaariota. Monet näistä toimenpiteistä parantavat tuottavuutta monella eri alalla, mutta teknologian käyttöönotto voi joskus olla hankalaa.

Tapahtuma sisältää infopaketin jäljitettävyyteen liittyvistä teknologioista ja niiden käyttöönotosta sekä työpajan, jossa innovoidaan jäljitettävyyteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia osallistujien yrityksissä.

Kenelle: Voit olla jäljitettävyyteen liittyvien ratkaisuja aktiivisesti hyödyntävä tai vasta niiden mahdollisuuksista kiinnostunut yrittäjä tai yrityksen avainhenkilö. Workshop kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Tapahtumaa tukevat Korkeakoulukumppani.fi ja EAKR-rahoitteinen Salo - Connecting Things -hanke.

Järjestäjä: 

Turun yliopisto ja Yrityssalo

Turun yliopisto ja Yrityssalo

Sijainti

IoT Kampus
Kenelle: 
IT/liiketoiminta-alan opiskelijat ja hlökunta